Formulario de búsqueda

Korosi 4:10

10 Aristakusi ma sen má karavusifin bain banta ano vei amusin baya yákan inká Banabasin afóna Maki yere amusin baya siáden mino. Makin ma sireti vaonafá orintin ma kama ure aviran nona vaya fefái siretin tiamikhé uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index