Formulario de búsqueda

مَرْقُسْ 16

قْيَامِةْ يَسُوعْ مِنْ بِينْ المُوتَى:

(مَتَّى ‏28‏:‏1‏-8؛ لُوقَا ‏24‏:‏1‏-12؛ يُوحَنَّا ‏20‏:‏1‏-10)

1وْبَعْدْ مَا وْفَى السِّبْتْ شْرَاتْ مَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة وْمَرْيِمْ أُمْ يَعْقُوبْ وْسَالُومَة القْوَارِصْ بَاشْ يْجِيوْ وِيِدْهْنُوا بِيهَا الجُثَّة مْتَاعْ يَسُوعْ. 2وْفِي النْهَارْ الأُوِّلْ مِالجِّمْعَة الأُخْرَى جَاوْ لِلقْبَرْ فِي الصْبَاحْ بِكْرِي وَقْتْ طْلُوعْ الشَّمْسْ. 3وْكَانُوا يْقُولُوا لِبْعَضْهُمْ: «شْكُونْ بَاشْ يْبَعّْدِلْنَا الحَجْرَة مِالبَابْ مْتَاعْ القْبَرْ؟» 4وْوَقْتِلِّي خَزْرُوا شَافُوا الِّي الحَجْرَة تْنَحَّاتْ رَغْمِلِّي هِيَ كَانِتْ كْبِيرَة بَرْشَة. 5وْكِدَخْلُوا فِي وُسْطْ القْبَرْ شَافُوا فِي الجِيهَة اليْمِينْ وْلَدْ شَبَابْ قَاعِدْ وْلاَبِسْ جِبَّة بِيضَة يَاخِي خَافُوا. 6آمَا هُوَ قَالِلْهُمْ: «مَا تِسْتَغْرْبُوشْ! إِنْتُومَا تْلَوّْجُوا عْلَى يَسُوعْ النَّاصْرِي الِّي تِصْلَبْ. هُوَ مُوشْ هْنَا، رَاهُو قَامْ، هَايْ البُقْعَة الِّي كَانْ مَحْطُوطْ فِيهَا. 7آمَا إِمْشِيوْ وْقُولُوا لِتْلاَمِذْتُو وِلْبُطْرُسْ: "رَاهُو بَاشْ يِسْبِقْكُمْ لِلجَلِيلْ، وِالغَادِي بَاشْ تْشُوفُوهْ كِيمَا قَالِلْكُمْ."» 8خَرْجُوا وْهَرْبُوا مِالقْبَرْ وْهُومَا مَرْعُوبِينْ وْمِتْعَجّْبِينْ بَرْشَة، وْمَا قَالُوا لْحَتَّى حَدْ عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا خَايْفِينْ.

يَسُوعْ يُظْهُرْ لْمَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة

(مَتَّى ‏28‏:‏9‏-10؛ يُوحَنَّا ‏20‏:‏11‏-18)

9وْبَعْدْ مَا قَامْ يَسُوعْ مِالمُوتْ ظْهُرْ عْلَى الصْبَاحْ بِكْرِي لْمَرْيَمْ المَجْدَلِيَّة الِّي خَرِّجْ مِنْهَا سَبْعَة شْوَاطِنْ وِالشَّيْء هَاذَاكَا وْقَعْ فِي النْهَارْ الأُوِّلْ مِالجِّمْعَة الجْدِيدَة. 10مْشَاتْ وْخَبّْرِتْ الِّي كَانُوا مْعَاهْ فِي الوَقْتْ الِّي هُومَا كَانُوا يْنَوّْحُوا وْيِبْكِيوْ. 11وْهَاذُوكُمْ كِسَمْعُوا الِّي يَسُوعْ حَيْ وِلِّي مَرْيَمْ شَافِتُّو مَا صَدّْقُوشْ.

يَسُوعْ يُظْهُرْ لْزُوزْ تْلاَمْذَة

(لُوقَا ‏24‏:‏13‏-35)

12وْبَعْدْ هَاذَا ظْهُرْ يَسُوعْ فِي مَنْظِرْ آخَرْ لْزُوزْ مِنْ تْلاَمِذْتُو وْهُومَا مَاشِينْ لِلقَرْيَة. 13يَاخِي مْشَاوْ وْخَبّْرُوا البْقِيَّة، آمَا هُومَا زَادَا مَا صَدّْقُوهُمْشْ.

يَسُوعْ يَبْعِثْ تْلاَمِذْتُو

(مَتَّى ‏28‏:‏16‏-20؛ لُوقَا ‏24‏:‏36‏-49؛ يُوحَنَّا ‏20‏:‏19‏-23؛ أَعْمَالْ ‏1‏:‏6‏-8)

14وِمْبَاعِدْ ظْهُرْ لِلحْدَاشِنْ تِلْمِيذْ، وَقْتِلِّي كَانُوا يَاكْلُوا عْلَى المِيدَة، وْلاَمْهُمْ عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا امّْنُوشْ وِقْلُوبْهُمْ كَانِتْ كَاسْحَة، كِمَا صَدّْقُوشْ النَّاسْ الِّي شَافُوهْ بَعْدْ مَا قَامْ مِالمُوتْ. 15وْقَالِلْهُمْ: «إِمْشِيوْ لِلعَالَمْ الكُلُّو وْبَشّْرُوا النَّاسْ الكُلْهُمْ بِالإِنْجِيلْ 16الِّي يِمِّنْ وْيِتْعَمِّدْ بَاشْ يُخْلُصْ، آمَا الِّي مَا يِمِّنْشْ رَاهُو بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِيهْ. 17وِلِّي يِمّْنُوا بَاشْ اتَّبِّعْهُمْ الأَمَارَاتْ هَاذِي: بَاشْ يْخَرّْجُوا الشْوَاطِنْ بْإِسْمِي وْبِشْ يِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ جْدِيدَة عْلِيهُمْ 18وْبِشْ يْشِدُّوا اللْفَاعِى بِيدِيهُمْ. وْإِذَا يُشْرْبُوا شَيْء يُقْتُلْ مَا يْضُرّْهُمْشْ بِالكُلْ، وِيْحُطُّوا يْدِيهُمْ عْلَى المُرْضَى وْهُومَا يَبْرَاوْ.»

طْلُوعْ الرَّبْ يَسُوعْ لِلسْمَاء

(لُوقَا ‏24‏:‏50‏-53؛ أَعْمَالْ ‏1‏:‏9‏-11)

19وْبَعْدْ مَا كَلِّمْهُمْ الرَّبْ يَسُوعْ تِرْفَعْ لِلسْمَاء وِقْعَدْ عْلَى يْمِينْ اللهْ. 20وْخَرْجُوا تْلاَمِذْتُو يْبَشّْرُوا فِي البْقَايِعْ الكُلْ، وِالرَّبْ يْعَاوِنْ فِيهُمْ وِيْثَبِّتْ فِي الكِلْمَة بِالمُعْجْزَاتْ الِّي اتَّبَّعْهَا. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index