Formulario de búsqueda

Atoin Ibranis 1:14

14In ameupt ein, pentiing amsaꞌ. Fin In nhaefaꞌ sin, he nnaon nꞌurus Iin na ok-okeꞌ, reꞌ In he nsoi nafetin naan sin naꞌkon sin sanat ma penu sin. Maski on naan amsaꞌ, mes Uisneno In Anah anneis-neis naꞌko sin ok-okeꞌ feꞌ.